Analiza spółki w upadłości wraz z analizą zarządu

Home » Oferta » Wywiad gospodarczy » Analiza spółki w upadłości wraz z analizą zarządu

Analiza spółki w upadłości wraz z analizą zarządu

Wywiad pełny przeprowadzony pod kątem analizy Spółki Prawa Handlowego i jej zarządu to dogłębna i najszersza z możliwych analiz.

Poniżej przedstawiamy ofertę dotyczącą analizy postępowania upadłościowego i układowego spółek Prawa Handlowego (Spółki z o.o., Spółki Akcyjnej, Spółki Komandytowej, Spółki Jawnej, innej spółki).

Nasze działania polegają na przeanalizowaniu całego postępowania upadłościowego, począwszy od złożenia wniosku przez zarząd, aż po jego zakończenie.  

Raport obejmuje informacje na temat:

 • Obecnej sytuacji finansowej upadłej spółki;
 • Majątku jaki syndyk jest w stanie spieniężyć;
 • Grupy wierzycieli jakie zostaną zaspokojone po spieniężeniu majątku spółki;
 • Zarządu upadłej spółki, działań na jej szkodę i ewentualnych przestępstw karnych, wskutek czego naraził na szkodę obecnych wierzycieli;
 • Skuteczności postępowania upadłościowego;
 • Odpowiedzialności członków zarządu po zakończeniu upadłości;
 • Majątku posiadanego przez zarząd i jego rodzinę;
 • Całości zobowiązań upadłej spółki wobec wierzycieli;
 • Wyprowadzenia majątku spółki przed ogłoszeniem; upadłości do innych podmiotów z którymi jest związany;
 • Terminowości złożonego wniosku o upadłość;
 • Możliwości dalszych postępowań windykacyjnych;

 

Treść wywiadu:

 • Ogólna analiza upadłej spółki;
 • Analiza odpowiedzialności członków zarządu;
 • Analiza personalna zarządu spółki;
 • Analiza finansowo-majątkowa członków zarządu;
 • Analiza finansowo-majątkowa najbliższej rodziny.

Nasi specjaliści w dziedzinie prawa gospodarczego uwierzytelnią raport wydając opinie na temat zebranego materiału i przedstawią najkorzystniejsze rozwiązania w temacie dalszych możliwości windykacyjnych.