Kradzież firmowego majątku

Home » Oferta » Śledztwa gospodarcze » Kradzież firmowego majątku

Kradzież firmowego majątku

Kradzież firmowego majątku może powodować konsekwencje podatkowe, co jest stratą dla przedsiębiorcy. Można tego uniknąć poprzez wprowadzenie procedur wykrywania takich czynów, często jest to trudnym zadaniem. Jeżeli doszło już do kradzieży, podstawą jest udowodnienie, iż strata była skutkiem nieprzewidzianego zdarzenia i nie wynikała z zaniedbania czy lekkomyślności przedsiębiorcy. Aby strata będąca następstwem kradzieży mogła zostać uznana jako koszt, przedsiębiorca powinien przede wszystkim:

  • określić okoliczności oraz przyczynę, która doprowadziła do powstania straty,
  • wykluczyć swoją winę czy zaniedbanie,
  • sporządzić protokół straty.

Sprawy kradzieży są nam znane, kompleksowo pomagamy w ujawnieniu procederu – od ustalenia winnego, poprzez uzyskanie dokumentacji i skierowanie sprawy do odpowiednich służb.