Osoba prowadząca działalność gospodarczą

Home » Oferta » Wywiad gospodarczy » Wywiad pełny » Osoba prowadząca działalność gospodarczą

UWAGA - wybierz odpowiedni szablon w sekcji 'Styl' dla dodanego artykułu

Osoba prowadząca działalność gospodarczą

Pełny wywiad dotyczący osoby prowadzącej działalność obejmuje badanie i analizę podmiotu, osób powiązanych w tym członków rodziny.

Materiał pozyskujemy z wielu źródeł jawnych i niejawnych poprzez autorską, wypracowaną przez szereg lat metodologię działań. 

Integralną częścią wywiadu pełnego są detektywistyczne działania terenowe w polsce jak i za granicą.

W raporcie znajdziemy między innymi:

  • Informacje o podstawowych danych dłużnika,
  • Dane o źródłach dochodu,
  • Ustalenia dotyczące aktywności działalności gospodarczej dłużnika,
  • Wykaz pełnego majątku,
  • Informacje na temat ewentualnych powiązań ze spółkami prawa handlowego,
  • Ustalenia dotyczące działań przestępczych oraz przeszłości kryminalnej osoby sprawdzanej,
  • Dane informujące o sytuacji i powiązaniach rodzinnych.