Postępowanie upadłościowe

Home » Oferta » Usługi prawne » Postępowanie upadłościowe

Prawo upadłościowe

W przypadku prawa upadlościowego proponujemy naszemu Klientowi:

  •  doradztwo i analizę prawną w zakresie podstaw i dopuszczalności ogłoszenia upadłości,
  •  sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  •  obsługe i zastępstwo prawne na wszystkich lub na poszczególnych etapach zasadniczego postępowania upadłościowego, tj. postępowania z wniosku o ogłoszenie upadłości,
  •  postępowanie zabezpieczające;
  •  środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym (sprzeciwy, zażalenia).