Proces cywilny

Home » Oferta » Usługi prawne » Proces cywilny

Proces cywilny

Nasi prawnicy proponują pomoc i wsparcie przede wszystkim w windykacji należności i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Pomoc udzielana jest zarówno w drodze indywidualnych porad prawnych, jak i reprezentowania Klienta na całym etapie postępowania sądowego od momentu wniesienia pozwu aż do wydania wyroku i skierowania sprawy do komornika celem przymusowej egzekucji należności. 

Prowadzimy m.in sprawy:

  •  sporów między przedsiębiorcami,
  •  odpowiedzialności członków zarządu,
  •  o zapłatę.

Na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa, kancelaria reprezentuje mocodawcę w sądzie, występując w jego imieniu i podejmując wszelkie niezbędne czynności. Gwarantujemy pomoc na wszystkich etapach: od przygotowania pozwu oraz pisma procesowego, aż po obronę interesów przed sądem.