UWAGA - wybierz odpowiedni szablon w sekcji 'Styl' dla dodanego artykułu

Spółka prawa handlowego

Pełny wywiad w przypadku spółki prawa handlowego obejmuje badanie i analizę całego podmiotu oraz zarządu i osób powiązanych. 

Materiał pozyskujemy z wielu źródeł jawnych i niejawnych poprzez autorską, wypracowaną przez szereg lat metodologię działań. 

Integralną częścią wywiadu pełnego są detektywistyczne działania terenowe w polsce jak i za granicą.

W wywiadzie pełnym znajdziemy:

  • Podstawowe dane spółki oraz jej historię,
  • Analizę finansową,
  • Podsumowanie jakim majątkiem dysponuje spółka,
  • Wykaz nieruchomości oraz majątku ruchomego,
  • Indywidualną analizę członków zarządu,
  • Powiązania biznesowe członków zarządu,
  • Raport dotyczący przeszłości kryminalnej członków zarządu,
  • Analizę najbliższej rodziny każdego z reprezentantów spółki,
  • Dokumentację fotograficzną.