Sprawdzenie pracowników szczebla menagerskiego

Home » Oferta » Ustalenie wiarygodności » Sprawdzenie pracowników szczebla menagerskiego

UWAGA - wybierz odpowiedni szablon w sekcji 'Styl' dla dodanego artykułu

Sprawdzanie pracowników

Zatrudniając pracownika, który ma objąć w firmie stanowisko menagerskie powinniśmy go zweryfikować, aby mieć pewność co do osoby, która będzie zarządzać zespołem. Z doświadczenia wiemy, że osoby starające się o prace często koloryzują swoje życiorysy oraz podają nieprawdziwe dane dotyczące swoich dyplomów, osiągnięć i doświadczenia zawodowego.

Jako firma działająca w branży detektywistycznej proponujemy naszemu klientowi działania zmierzające do uniknięcia tego typu sytuacji. Prześwietlimy Państwa potencjalnego kandydata aplikującego na pracownika. Nasi detektywi zweryfikują dane osobowe, historię edukacji oraz zatrudnienia w poprzednich firmach, sprawdzimy prawdziwość kursów i certyfikatów. 

Dodatkowo zweryfikujemy takie informacje jak karalność, wierzytelności i powiązania z innmi firmami.