Ustalenie nieuczciwej konkurencji

Home » Oferta » Śledztwa gospodarcze » Ustalenie nieuczciwej konkurencji

Ustalenie nieuczciwej konkurencji

Ustawodawca definiuje nieuczciwą konkurencję jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.  

Czym konkretnie jest nieuczciwa konkurencja?

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej.

Nieuczciwa konkurencja nie jest bezkarna. W imieniu naszych klientów  zbieramy materiał dowodowy, analizujemy go i w obronie Państwa interesu, który został zagrożony, nasi prawnicy składają pozew do sądu celem domagania się pociągnięcia nieuczciwego podmiotu do odpowiedzialności cywilnej lub karnej – w zależności od rodzaju popełnionego czynu.

W wypadku nieuczciwej konkurencji proszę mieć na uwadze, iż roszczenia z tego tytułu przedawniają się po trzech latach.