Działaność gospodarcza

Home » Oferta » Windykacja terenowa » Działaność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Ustalenie majątku dłużnika jest podstawowym i najbardziej pomocnym działaniem wspierającym czynności windykacyjne, procesowe i komornicze. Wieloletnie doświadczenie wywiadowcze i analityczne dowodzi ogromnej przydatności zebranego przez nas materiału, który pozwala na skuteczne odzyskanie wierzytelności.

 

Dłużnik, który działa świadomie doskonale zna sposoby by uniknąć zobowiązania. Przez lata obserwowaliśmy sprawy, gdzie majątki były skutecznie ukrywane i przepisywane, tym samym wierzytelności stawały się niemożliwe do odzyskania nawet w przypadku posiadania nakazu zapłaty, a egzekucja w tym wypadku stawała się bezskuteczna. Dłużnik  żyje na wysokim poziomie, upewniony iż nic mu nie grozi.

Doskonale znamy takie sprawy i opracowaliśmy metody, dzięki którym macie Państwo szanse odzyskać swoje pieniądze.

Etapem pierwszym jest wykonanie Wywiadu Gospodarczego. Między innymi odpowiemy na pytania:

  • Jaki majątek posiada dłużnik? Gdzie go ukrył?
  • Czy przedsiębiorca – dłużnik dokonał działań, które są klasyfikowane jako przestępstwo?
  • Czy dłużnik działał świadomie na niekorzyść wierzyciela?
  • Jakie są źródła dochodu dłużnika?
  • Jakie dłużnik ma powiązania biznesowe?

Kolejnym etapem będzie windykacja należności poparta zebranym przez nas materiałem dowodowym. Spotkamy się z dłużnikiem by negocjować polubowne warunki spłaty zobowiązania. W naszej rozmowie przedstawimy dowody oraz uświadomimy dłużnika w zakresie ewentualnych działań prawnych jakie podejmiemy. Często oporny dłużnik, zaznajamiając się z materiałem wyraża chęć współpracy by uniknąć konsekwencji prawnych oraz wysokich kosztów sądowych i komorniczych. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie udowadnia, iż w tym wypadku podpisanie ugody a w efekcie spłata zadłużenia ma wysoki poziom skuteczności.

Wywiad, windykacja oraz działania prawne skierowane są na skuteczne odzyskanie Państwa wierzytelności. Jeśli nie jesteście Państwo pewni a sytuacje uznajecie za beznadziejną zapraszamy do kontaktu. Wstępna analiza sytuacji jest darmowa a decyzja co do dalszych kroków należy do Państwa.