Windykacja prawna

Home » Oferta » Usługi prawne » Windykacja prawna

Windykacja prawna

Wraz z naszymi mecenasami wykonamy dla Państwa czynności prawne i procesowe, które doprowadzą dłużnika do spłaty zobowiązania. Proces rozpoczniemy od windykacji polubownej, kolejno rozpoczniemy działania mające na celu uzyskanie sądowego wyroku lub nakazu zapłaty. Wyrok lub nakaz uzupełnimy o klauzulę wykonalności, który tym samym stanie się tytułem wykonawczym, będącym podstawą do egzekucji komorniczej. 

Będziemy Państwa informować o każdym etapie sprawy.