Spółka prawa handlowego

Home » Oferta » Windykacja terenowa » Spółka prawa handlowego

Spółka Prawa Handlowego

Pozyskanie informacji o spółce oraz zarządzie pozwala nam na opracowanie najskuteczniejszego planu wyegzekwowania Państwa pieniędzy. Nie działamy ad hoc, nasza windykacja jest poparta szerokim materiałem dowodowym, który daje nam narzędzia pewne i sprawdzone. Przed rozpoczęciem trudnego procesu windykacji odpowiadamy na pytania:

• Czy spółka nadal funkcjonuje i czy jest to spółka wirtualna?

• Jaki majątek posiada spółka? (gdzie ukryto lub przepisano majątek);

• Któremu z członków zarządu mamy prawo przypisać odpowiedzialność za zobowiązania?

• Czy zarząd spółki w przeszłości był karany za przestępstwa umyślne?

• Czy szkody jakie spółka dokonała na niekorzyść kontrahentów można uznać za przestępstwo?

Powyższe informacje są korzystne w przypadku działań prawych jakie prowadzimy w Państwa interesie. Dowody służą nam by ujawnione przestępstwa zgłosić organom ścigania, tym samym skutecznie odzyskać wierzytelność.