Wspomaganie działań komorniczych

Home » Oferta » Usługi prawne » Wspomaganie działań komorniczych

Wspomaganie działań komorniczych

Po uzyskaniu orzeczenia sądu opatrzonego klauzulą wykonalności, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej na Państwa zlecenie stworzymy szczegółowy opis działań jakie komornik może wdrożyć celem odzyskania wierzytelności.

W wywiadzie jaki dla Państwa przygotujemy przede wszystkim ujawnimy cały majątek dłużnika. Zebrany materiał usprawni działania, jakie może podjąć komornik znając miejsca ukrycia czy upłynnienia majątku. 

Asystujemy jako pełnomocnik wierzyciela przy podjętych czynnościach komornczych w terenie, co znacznie usprawnia proces odzyskania długu.

Na życzenie klienta możemy przęjąć pod dozór majątek zabepieczony przez komornika.