Wykrywanie oszustw gospodarczych

Home » Oferta » Śledztwa gospodarcze » Wykrywanie oszustw gospodarczych

Wykrywanie oszustw gospodarczych

Częstym zjawiskiem w obrocie gospodarczym są nierzetelne zachowania kontrahentów, polegające przykładowo na opóźnieniu w płatności lub niewykonaniu umowy. Kontrahenci często dopuszczają się zachowań które w kodeksie karnym mają znamiona czynu zabronionego – oszustwa.

Oszustwo gospodarcze to doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem w celu uzyskania korzyści majątkowej. Oszustwo gospodarcze  jest jednym z trudniejszych do udowodnienia ponieważ sprawca omawianego przestępstwa musi działać umyślnie i mieć bezpośredni zamiar uzyskania korzyści majątkowej.

Wywiadownia gospodarcza Detecta z sukcesem od wielu lat specjalizuje się w wyjawianiu oszustw, nieprawidłowości, różnego rodzaju wyłudzeń oraz matactw.

Nasze metody oparte na bardzo szczegółowej analizie są szeroko zakrojonymi działaniami operacyjno śledczymi.

Współpracujemy w tym zakresie z dużym gronem detektywów na terenie całego kraju i poza jego granicami.