Wywiad bazowy

Wywiad bazowy jest sztandarowym raportem jaki na Państwa zlecenie przygotowuje zespół biegłych specjalistów. Przez lata działalności w branży wywiadowczo – detektywistycznej wypracowaliśmy skuteczną metodę pozyskiwania niejawnych informacji o podmiotach w tym przede wszystkim dłużnikach. Wywiad bazowy w postaci raportu jest twardym materiałem dowodowym w procesach prawnych, egzekucjach komorniczych i działaniach windykacyjnych. Z powodzeniem wykorzystacie Państwo Wywiad by skutecznie zabezpieczyć majątek dłużnika. Podmiotem sprawdzanym może być osoba prowadząca działalność gospodarczą, Spółka Prawa Handlowego wraz z zarządem jak również osoba fizyczna.

Podstawowy zakres Wywiadu Bazowego to:

  • ustalenie danych indentyfikacyjnych,
  • ustalenie adresu zamieszkania,
  • ustalenia miejsca pracy, 
  • wyjawienie ruchomości,
  • ustalenie majątku w postaci nieruchomości zbytej i obecnie posiadanej,
  • ustalenie najbliższych członków rodziny,
  • ustalenie innych informacji, które mogą być przydatne.

Pozyskane informacje z powodzeniem wykorzystacie Państwo by skutecznie dotrzeć do dłużnika lub do osoby sprawdzanej, zabezpieczyć jego majątek a także odzyskać należności.