Wywiad gospodarczy

Home » Oferta » Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy
 

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy jest w dzisiejszych czasach najskuteczniejszą metodą pozyskiwania informacji na temat kontrahentów z którymi zamierzamy podjąć współpracę.

Wywiad obejmuje w szczególności weryfikację zgromadzonych materiałów oraz uwierzytelnienie informacji na temat sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw. Istotą działań wywiadowczych jest analiza zebranych materiałów oraz skuteczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy.

Wywiad gospodarczy jest również skuteczną metodą walki z dłużnikami, którzy unikają spłaty zadłużenia a swój majątek przepisują na osoby trzecie lub upłynniają. Dodatkowo dzięki wywiadowi zdobywamy cenne informacje na temat konkurencji.

To, co w raportach wywiadowni wydaje się najcenniejsze, to możliwość dokonania wstępnej interpretacji danych i wskazanie najciekawszych kierunków dalszych poszukiwań.

Szybki kontakt, tel: 736 363 779

Przekaż dłużnika do bezpłatnej analizy

Zgłoś do nas problem, a postaramy się pomóc Ci go rozwiązać.

Wywiad gospodarczy
NIP